Audiobook cover for بود نبود، بودگار بود by محمد حسین محمدی in Persiska / Dari

Lyssna på ljudbok

Bud nabud, budgar bud

Boken innehåller 15 berättelser som baseras på barnsagor från Afghanistan. Berättelserna är en blandning av gamla myter och välkända legender. De skildrar allt från kungligheter till vanliga människor och även djur som talar. Redbarhet, omtanke och förtroende är egenskaper som värderas högt i berättelserna.