Audiobook cover for تا سر زلف عروسان سخن by محمود دولت آبادی in Persiska / Dari

Lyssna på ljudbok

Ta sar-i zulf-i arusan-i sukhan

Ett urval av texter från Irans äldre litteratur. Innehåller bland annat utdrag ur Tabris historia, Nouroz nameh och Tusen och en natt. Urvalet har gjorts av Mahmoud Dowlatabadi, en av Irans mest kända författare.