Audiobook cover for عينا لعبتي by عباده تقلا in Arabiska

Lyssna på ljudbok

ʻInā luʻbatī

Lana bestämmer sig för att skapa en leksak och ber om hjälp från sin familj. Hon ger varje familjemedlem en sak för dem att göra, men Lana saknar något för att bli klar med leksaken. Hennes mormor ger henne som kan hjälpa.