Audiobook cover for من نوکر بابا نیستم by احمد اکبرپور in Persiska / Dari

Lyssna på ljudbok

Man nokar-i baba nistam

En av sönerna till en familj som bor på landsbygden i Iran vill bli faderns favorit och gör vad som helst. Han drar sig till exempel inte för att gå ner i toaletthålet för att hämta upp sedelbuntar fadern råkat tappa. Han blir en måltavla för brödernas hån. Med humor och överdrift studerar författaren familjeroller som kan vara resultat av en traditionell modell, präglad av det patriarkala systemet. För barn över 10 år.