Audiobook cover for نرسيس وغولدموند by هرمان هيسه in Arabiska

Lyssna på ljudbok

Narsīs wa ghūldmūnd

I form av en medeltida legend undersökas två typer: idémänniskan och handlingsmänniskan