Ebook cover for التنين يحلق by بي جانغ خونغ in Arabiska

Läs e-bok

al-Tanīn yuḥalliq

dirāsāt ḥawl al-istithmārāt al-ṣīnīah al-khārijīah

Analys av Kinas utländska investeringar, som ofta har gått hand i hand med politiska allianser