Ebook cover for وداع من با آسمان by عبدالصمد، حامد in Persiska / Dari

Läs e-bok

Vidāʻ-i man bā āsimān

 Tavvaludı̄ dubārah

Biografi där den tysk-egyptiska politologen skriver om sitt liv. Hans barndomsminnen fram till nu, när han är bosatt i Tyskland, samt hans syn på islam