Ebook cover for እቲ ኣንበሳን እታ ኣንጭዋን by ኪያዝፖራ in Tigrinska

Läs e-bok

E'Ti Anbesan E'Ta Anchiwa

Lejonet och musen är en av Aisopos fabler, här återberättad på tigrinska. Ett lejon fångar en liten mus för att döda henne, men skonar till sist den lilla varelsen. Musen återkommer senare för att rädda det oroliga lejonet genom att frigöra honom från en tjuvjägares fälla. Berättelsens moral: det lönar sig att göra goda gärningar.