Persiska

Läs e-böcker och lyssna på ljudböcker på persiska.

E-böcker

کتاب تصویری در مورد اسب سفیدی که به تنهایی دور می شود. اگر مردم از اسب بپرسند، او چه جوابی خواهد داد؟

دختر خورشید، سردار رشید

یوسفی، محمدرضا

کتاب تصویری در بارۀ جغدی، که می‏خواهد به فرزند خود، پرواز کردن و غذا یافتن را یاد بدهد. متأسفانه آدم‏های بدجنس آن‏ها را خیلی اذیت می‏کنند، برای همین مجبور هستند به دنبال راه چاره‏ایی باشند. تصویرگری این کتاب را بیست تصویرگر از جمله امین مفتون، سحر بردایی و .... بر عهده داشتند

خورشید شب

خلعتبری، فریده

بازنویسی داستانی در مورد دانشمند ایرانی، بزرگمهر که تخته نرد را اختراع کرد

دانای دانایان

اهور، پرویز
Visa fler

Ljudböcker

رمان در مورد پادشاهی که بیست و پنج فرزند پسر دارد. پس از مرگ وی یکی از پسرهایش از طریق رأی گیری به قدرت می رسد. داستان کتاب، روایتِ آخرین پسر(زشت) این پادشاه است.

دموکراسی یا دموقراضه

شجاعی، مهدی
Visa fler