Om Världens bibliotek

Läs och lyssna på ditt språk!

I Världens bibliotek hittar du e-böcker och ljudböcker på arabiska, persiska, turkiska, somaliska, tigrinska, bosniska, kroatiska och serbiska.

Vem får använda tjänsten?

Världens bibliotek är öppet för alla i Sverige. Du behöver registrera dig med din e-postadress.

Hur mycket?

Du kan läsa och lyssna så mycket du vill i Världens bibliotek. Var du vill, när du vill - och det är gratis.

Vilka språk?

Det finns e-böcker och ljudböcker på de stora migrantspråken i Sverige i Världens bibliotek. Vi vill utöka med fler språk allt eftersom tjänsten utvecklas och växer.

Var hittar jag tryckta böcker?

Du hittar böcker på mångspråk på folkbiblioteken i hela Sverige. Besök ditt lokala bibliotek för att låna fysiska böcker. Det finns också en stor samling böcker på olika språk hos Internationella biblioteket, interbib.se.

Vem driver tjänsten?

Världens bibliotek drivs av Biblioteken i Malmö. Tjänsten finansieras av Kulturrådet, som en del av Stärkta biblioteks-satsningarna och Kungliga biblioteket. Tjänsten skapades i ett samarbetsprojekt mellan nationalbiblioteken i Danmark, Norge och Sverige under perioden 2016-2019.

Varmt välkommen till Världens bibliotek!