Om projektet

Nordiska ministerrådet har gjort det möjligt att tillgängliggöra e-böcker och ljudböcker på utvalda språk på Världensbibliotek.se som en del av projektet "Nordisk biblioteksprosjekt for innvandrere fra ikke-europeiske land."

Projektet är ett samarbete mellan Nationalbiblioteket i Norge, Det Kgl. Bibliotek i Danmark, och Det Kungliga Biblioteket i Svergie, och löper 2016-2018.

För mer information om projektet, kontakta Marit Vestlie, marit.vestlie@nb.no, vid Nationalbiblioteket i Norge.