Tillgänglighet

Tillgänglighet för Världens bibliotek
Malmö stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Världens bibliotek uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver information från Världens bibliotek på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt 1-5 dagar.
Du kan kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post till info@varldensbibliotek.se
ring 040–660 85 00 (Malmö Stadsbibliotek)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid läsning av e-böcker
Den webbapplikation som laddas som pop-up när du som användare påbörjar läsningen av en e-bok tillhandahålls av tredje part. Vi arbetar för närvarande med ett plattformsbyte avseende denna del av tjänsten med målet att även denna del av användarupplevelsen ska följa tillgänglighetskraven. För att uppnå detta mål krävs troligen åtgärder avseende både tredjepartsapplikationen och eboksfilerna (EPUB).

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2020.

Hur vi testat webbplatsen
Webbkonsultfirman Reload A/S har genomfört en självskattning (intern testning) av Världens bibliotek med hjälp av verktyget Lighthouse Resultatet av testerna visade på 98-100 % Accessibility . web.dev/measure

 

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2019 och är godkänd av Världens bibliotek.
Webbplatsen publicerades den 1 november 2018.
Redogörelsen uppdaterades senast den 25 september 2019.